Koszty wysyłki

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY 

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w
tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
zakładce "Koszty dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
    3.1. PRZESYŁKA ZA POŚREDNICTWEM DPD
5. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki
jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu wysyłki
Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia
uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
7 Koszty dostawy to kolejno:
    8.1. Paczka DPD  (waga produktu do 1kg): 10 zł
    8.2. Paczka  DPD  ((waga produktu powyżej 1kg): 15 zł